V. ET FRÅT E KENNENK GENZT DEM RENJ – ERINNERT UND BESUNGEN

Download
1 Ech schmiss zwo äddel Rüsen
1 Ech schmiss zwo äddel Rüsen.mp3
MP3 Audio Datei 302.0 KB
Download
2 Et fråt e Kennenk genzt dem Reïnj
2 Et fråt e Kennenk genzt dem Reïnj.mp
MP3 Audio Datei 558.9 KB
Download
3 Ach Schieden (Et kåm e gang Härr)
3 Ach Schieden.mp3
MP3 Audio Datei 244.8 KB
Download
4 Droi Jangfern (Et woren droi Starn iwwer enem Heous)
4 Droi Jangfern.mp3
MP3 Audio Datei 327.0 KB
Download
5 Honnes Moler (Naajcht am nenj)
5 Honnes Moler.mp3
MP3 Audio Datei 232.2 KB
Download
6 De Brokt vun Urbijen (Me Kängd, na loss dich briden)
6 De Brokt vun Urbijen.mp3
MP3 Audio Datei 560.9 KB
Download
7 Ech gohn af de Bräck
7 Ech gohn af de Bräck.mp3
MP3 Audio Datei 591.1 KB
Download
8 Der Broktkråånz (Ze Urbijen, än dem Angderwåld)
8 Der Broktkråånz.mp3
MP3 Audio Datei 737.7 KB
Download
9 De Brokt um Åålt (Um Åålt, um Åålt, um giële Rien)
9 De Brokt um Åålt.mp3
MP3 Audio Datei 695.0 KB
Download
10 Et sauß e Medchi händerm Schlamchi
10 Et sauß e Medchi händerm Schlamchi.m
MP3 Audio Datei 489.0 KB
Download
11 Ech geng åf Gassen
11 Ech geng åf Gassen.mp3
MP3 Audio Datei 330.3 KB
Download
12 Et wor en Mouer ous Marmorstien
12 Et wor en Mouer ous Marmorstien.mp3
MP3 Audio Datei 852.4 KB
Download
13 Et sul e Medche gor frah afstohn
13 Et sul e Medche gor frah afstohn.mp3
MP3 Audio Datei 770.0 KB